Sprawdź się w praktyce

Sprawdź się w praktyce

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU 31.01.2015r. – 30.12.2016r.

O PROJEKCIE
Projekt praktyk zagranicznych „Sprawdź się w praktyce. Zagraniczny staż pierwszym krokiem do zawodowej kariery” realizowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie obejmuje przeprowadzenie praktyk zawodowych w hotelu Beadlow Golf Manor w  Wielkej Brytanii oraz w parku rozrywki Hansa Park w Niemczech.
Główny cel projektu to nabycie kompetencji zawodowych i językowych,  które zwiększą szanse na zatrudnienie na europejskim rynku pracy, przez odbycie stażu za granicą w nowoczesnych europejskich przedsiębiorstwach. Wielojęzyczność jest jednym z filarów
na rynku pracy i wyraźnym symbolem aspiracji UE do zjednoczenia w różnorodności. Znajomość języków obcych odgrywa kluczową rolę wśród umiejętności, które przyczyniają się do lepszego przygotowania młodzieży do podjęcia pracy zawodowej i pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych możliwości.
Celem naszych szkół jest zapewnienie każdemu uczniowi możliwości uczenia się
co najmniej dwóch języków obcych. Promowanie uczenia się języków i różnorodności językowej stanowi jeden z celów edukacji w naszych placówkach. Dzięki zagranicznym stażom zawodowym, znacząco zwiększy się międzynarodowa i krajowa mobilność naszych uczniów oraz ich przedsiębiorczość. Realizacja staży zagranicznych sprawi, że młodzi beneficjenci będą mieli możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego, tym samym zdobędą przewagę na rynku pracy w Polsce ale również zwiększą swoje szanse
na europejskich rynkach pracy.

GRUPA DOCELOWA
Projekt „Sprawdź się w praktyce. Zagraniczny staż pierwszym krokiem do zawodowej kariery”  adresowany jest do uczniów I Prywatnego Technikum Hotelarskiego w Zamościu. Inicjatywa kierowana jest do uczniów wszystkich klas o profilu: technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik hotelarz. Projekt przewiduje udział 34 osób.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU MŁODZIEŻY W PROJEKCIE
Przewidywane rezultaty udziału młodzieży w projekcie:

 • lepsza znajomość branżowego języka obcego
 • opanowanie nowych umiejętności zawodowych zależnych od zawodu
 • zdobycie wiedzy dotyczącej europejskich rynków pracy, możliwości zatrudnienia, szans młodego Europejczyka na rozwijanie kariery zawodowej
 • nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych
 • rozwój u uczestników projektu wiary we własne siły i rozwinięcie zdolności pracy  w grupie, w tym grupie międzynarodowej,
 • wzrost poziomu motywacji do nauki języka obcego oraz kształcenia zawodowego
 • poznanie zasad pracy obowiązujących w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • uzyskanie pierwszych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • możliwość innowacyjnego przygotowania się uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • nawiązanie kontaktów zawodowych z pracodawcami zagranicznymi
 • wzrost zainteresowania młodzieży studiami podejmowanymi poza granicami naszego kraju

NASI PARTNERZY

TradeArc Services Ltd
Trade Arc Limited to firma, która zajmuje się koordynacją i nawiązywaniem kontaktów
z firmami zagranicznymi w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych, a także szkoleniem językowym i zawodowym. Firmy reprezentowane przez TradeArc Limited
od wielu lat zajmują się organizacją kształcenia zawodowego w systemie dualnym w zakresie zawodów gastronomiczno-hotelarskich, przyjmując na praktyki uczniów szkól średnich
z wielu krajów europejskich. Szczycą się zatrudnianiem wysoko wykwalifikowanej kadry
w zakresie usług gastronomicznych i hotelarskich. W latach 2011-2014 firma przyjmowała
i organizowała staże zawodowe dla uczniów z Europy Wschodniej w ramach programu Leonardo da Vinci, posiada znakomite i nowoczesne zaplecze technologiczne oraz doświadczenie we współpracy z partnerami z Polski. TradeArc  prowadzi z naszą szkołą współpracę w zakresie szkolenia pracowników oraz organizowania wyjazdów turystycznych
i szkoleniowych młodzieży.

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG
Hansa-Park to zlokalizowany w Sierksdorfie nadmorski park rozrywki działający od kwietnia do października. Oferuje on osobom odwiedzającym niezapomniane marinistyczne wrażenia. Niemiecki park rozrywki specjalizuje się w organizacji turystyki aktywnej. Położony jest
w malowniczej nadbałtyckiej scenerii, oferuje różnorodne atrakcje przejażdżkowe i wiele widowisk, zabaw, przyjemności i przygód niezbędnych do efektywnego i miłego wypoczynku. Hansa Park ma wielkość 46 hektarów i podzielony jest na kilkanaście obszarów tematycznych.

NIEMCY:

 

ANGLIA:

Kontakt

ul. Krasnobrodzka 22A, 22-400 Zamość

tel: 84 638 98 46

email: z.halej@wp.pl


Sekretariat w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół jest czynny w godzinach 9.00-13.00. Prosimy jednak o korzystanie z poczty elektronicznej a w pilnych sprawach należy dzwonić pod nr 512078308


Nasz przedstawiciel na Ukrainie:

Новацький Володимир 

тел.0673621350

0503750547

lotosinvest.ua@gmail.com

Newsletter

Podaj swój adres email, żeby być na bieżąco.