Praktyki zawodowe na europejskim rynku pracy

Praktyki zawodowe na europejskim rynku pracy

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU 20.02.2012r. – 30.07.2012r.

O PROJEKCIE
Projekt „Praktyki zawodowe na europejskim rynku pracy" był pierwszym projektem UE zrealizowanym przez naszą szkołę. Projekt obejmował wyjazd uczniów na trzytygodniowe praktyki zawodowe nad pięknym jeziorem Garda we Włoszech. Wszystkie koszty związane z realizacją pratyk zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej.
 Projekt miał na celu stymulowanie u uczniów chęci rozwoju zawodowego
i mobilności zawodowej. Podczas praktyk uczniom zostały przedstawione możliwości rozwoju zawodowego na europejskim rynku pracy. Praktykanci wzbogacili swoje umiejętności oraz zdobyli nowe doświadczenia. Ze względu na brak w naszym regionie zakładów o wysokim standardzie, oferujących możliwość odbycia praktyk zawodowych, uczniowie nie maja możliwości, by wystarczająco dobrze przygotować się do wykonywania zawodu i zdania egzaminu zawodowego. Istnieje więc konieczność wyszukiwania dodatkowych zakładów praktyk zawodowych w środowisku międzynarodowym. Celem projektu było zwiększenie motywacji i chęci do nauki zawodowego języka obcego.


GRUPA DOCELOWA
Projekt „Praktyki zawodowe na europejskim rynku pracy" realizowany był przez K.T.Z. Sp. z o.o. przy współpracy z Bellatrix s.r.l., przedsiębiorstwem prowadzącym sieć hoteli Parc Hotels Italia. Projekt praktyk zagranicznych skierowany był do uczniów I Prywatnego Technikum Hotelarskiego, I Prywatnego Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych oraz Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Zamościu. W przedsięwzięciu udział wzięło 34 uczniów.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU MŁODZIEŻY W PROJEKCIE

Praktykanci i stażyści  pozyskali  w trakcie projektu wiedzę w zakresie:

 • organizacji procesów produkcyjnych, usługowych i zarządczych  w europejskich przedsiębiorstwach w dziedzinie gastronomii, w turystyce i hotelarstwie
 • wymagań zawodowych w gastronomii i hotelarstwie według standardów europejskich
 • wymaganiach klientów w wysoko rozwiniętych gospodarkach  Europy Zachodniej
 • możliwości zatrudnienia na europejskich rynkach pracy

Uczestnicy pozyskali praktyczne umiejętności:

 • obsługi systemów rezerwacyjnych
 • sprzedaży usług dodatkowych w działalności hotelowej
 • funkcjonowania i komunikacji w wielokulturowych zespołach zawodowych

Uczestnicy wykształcili lub umocnili  u siebie następujące postawy:

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • świadomość własnej wiedzy, jej ciągłego  doskonalenia i rozwoju w warunkach środowiska wielokulturowego
 • samodzielność w podejmowaniu działań  zawodowych
 • świadomość przestrzegania kodeksu etycznego, związanego z  pracą 
 • odpowiedzialność za siebie i innych ludzi
 • umiejętność pracy w grupie wielokulturowej

NASI PARTNERZY

Bellatrix s.r.l.
Firma Bellatrix s.r.l. prowadzi we Włoszech sieć 15 hoteli PARC HOTELS ITALIA. Hotele te położone są nad Jeziorem Garda i na Sycylii. Firma została założona w 1962 roku. W sezonie letnim zatrudnia 500 pracowników. W roku 2010 liczba gości wyniosła 947 000 Początki współpracy ze szkołami hotelarskimi i gastronomicznymi sięgają lat 80-tych. Rocznie na praktyki zawowodowe Bellatrix przyjmuje ok. 150 uczniów z Włoch, Austrii, Niemiec, Kenii i Mauritiusa.

Kontakt

ul. Krasnobrodzka 22A, 22-400 Zamość

tel: 84 638 98 46

email: z.halej@wp.pl


Sekretariat w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół jest czynny w godzinach 9.00-13.00. Prosimy jednak o korzystanie z poczty elektronicznej a w pilnych sprawach należy dzwonić pod nr 512078308


Nasz przedstawiciel na Ukrainie:

Новацький Володимир 

тел.0673621350

0503750547

lotosinvest.ua@gmail.com

Newsletter

Podaj swój adres email, żeby być na bieżąco.