Nowa jakość

,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w I Prywatnym Technikum Hotelarskim w Zamościu

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w I Prywatnym Technikum Hotelarskim w Zamościu" nr umowy RPLU.12.04.00-06-0025/16-00 jest realizowany przez KTZ Sp. z o. o. ul. Krasnobrodzka 22A, 22-400 Zamość, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe

Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2017r. – 31.08.2019r.

Uczestnicy projektu to 50 uczniów oraz 1 nauczyciel kształcenia zawodowego I Prywatnego Technikum Hotelarskiego w Zamościu.

Zakres wsparcia:

Zakres wsparcia przygotowany dla uczestników projektu to:

  1. 1. W ramach zadania nr 1 ,,Staże zawodowe u pracodawcy dla uczniów I PTH w Zamościu” - Staże zawodowe dla uczniów
  2. 2. W ramach zadania nr 2 ,,Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów I PTH w Zamościu” – organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności zawodowych:

- Kurs ,,Kasjer walutowo-złotówkowy”

- Kurs kelnerski

- Kurs ,,Dietetyka w praktyce”

- Kurs ,,Multimedia i grafika komputerowa”

  1. 3. W ramach zadania nr 3 ,,Wsparcie dla nauczycieli kształcenia zawodowego I PTH w Zamościu” – organizacja studiów podyplomowych dla 1 z nauczycieli.
  2. 4. W ramach zadania nr 4 ,, Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w I PTH w Zamościu” - zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

Cel główny projektu to wzrost potencjału zawodowego 50(27K/23M) uczniów oraz 1(1K) nauczycielki kształcenia zawodowego w I Prywatnym Technikum Hotelarskim w Zamościu (I PTH), do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz wyposażenie pracowni szkolnych, do 31.08.2019r.

Wartość projektu: 337 691,60 zł

Wartość dofinansowania: 303 922,44 zł

 

 

 - Harmonogram_kursow_w_ramach_projektu1

Kontakt

ul. Krasnobrodzka 22A, 22-400 Zamość

tel: 84 638 98 46

email: z.halej@wp.pl


Sekretariat w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół jest czynny w godzinach 9.00-13.00. Prosimy jednak o korzystanie z poczty elektronicznej a w pilnych sprawach należy dzwonić pod nr 512078308


Nasz przedstawiciel na Ukrainie:

Новацький Володимир 

тел.0673621350

0503750547

lotosinvest.ua@gmail.com

Newsletter

Podaj swój adres email, żeby być na bieżąco.