Gastronomia i hotelarstwo w praktyce

Gastronomia i hotelarstwo w praktyce

 

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU 01.07.2014r. – 30.06.2016r.


O PROJEKCIE
Projekt praktyk zagranicznych "Gastronomia i hotelarstwo w praktyce  - absolwenckie staże zagraniczne" jest pierwszym realizowanym przez naszą szkołę projektem dla absolwentów. Beneficjent projektu chciał ułatwić absolwentom start
w życie zawodowe, przez umożliwienie odbycia stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie turystycznym.  Dofinansowanie obejmowało wsparcie finansowe w celu realizacji trzymiesięcznych staży w Niemczech w  Schwäbisch Hall i okolicach. Wsparcie pokrywało wszystkie koszty związane z wyjazdem oraz wynagrodzenie dla stażystów w wysokości ponad 12000 PLN.

GRUPA DOCELOWA
Projekt „Gastronomia i hotelarstwo w praktyce  - absolwenckie staże zagraniczne" kierowany jest do absolwentów I Prywatnego Technikum Hotelarskiego, do roku po zakończeniu edukacji.
W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas o profilu technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik hotelarz. W przedsięwzięciu udział wzięło 30 uczniów.KORZYŚCI Z UDZIAŁU MŁODZIEŻY W PROJEKCIE
Praktykanci i stażyści  pozyskają w trakcie projektu wiedzę w zakresie:

 • wymagań zawodowych w gastronomii i hotelarstwie według standardów niemieckiego systemu kształcenia dualnego
 • systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością w nowoczesnych firmach turystycznych
 • organizacji procesów produkcyjnych, usługowych i zarządczych  w niemieckiej gastronomii, turystyce i hotelarstwie
 • wymaganiach klientów w wysoko rozwiniętych gospodarkach  Europy Zachodniej

Uczestnicy pozyskają praktyczne umiejętności:

 • posługiwania się narzędziami i urządzeniami w kuchni zimnej, gorącej, kateringowej
 • obsługi systemów rezerwacyjnych
 • sprzedaży usług dodatkowych w działalności hotelowej
 • funkcjonowania i komunikacji w wielokulturowych zespołach zawodowych

Uczestnicy wykształcą lub umocnią  u siebie następujące postawy:

 • świadomość własnej wiedzy, jej ciągłego  doskonalenia i rozwoju w warunkach środowiska wielokulturowego
 • samodzielność w podejmowaniu działań  zawodowych
 • świadomość przestrzegania kodeksu etycznego, związanego z  pracą 
 • rozumienie znaczenia tradycji i własnego dziedzictwa w warunkach wielokulturowego środowiska pracy
 • odpowiedzialność za siebie i innych ludzi w warunkach wielokulturowego środowiska pracy
 • umiejętność pracy w grupie zróżnicowanej kulturowo i językowo


NASI PARTNERZY

Landhotel Gasthof Krone
Firma "Landhotel Gasthof Krone jest firmą rodzinną, która od ponad 20 lat prowadzi na terenie Hohenlohe nowoczesny hotel wraz z restauracją. Przedsiębiorstwo specjalizuje się
w organizacji turystyki aktywnej, gastronomii ze szczególnym uwzględnieniem kuchni włoskiej i gurmet. Prowadzi także kształcenie uczniów w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Firma "Landhotel Gasthof Krone" zajmuje się od wielu lat organizacją kształcenia zawodowego w systemie dualnym, w zakresie zawodów gastronomiczno-hotelarskich.

Landhotel Günzburg-Karl Eschenweck GmbH
Firma Landhotel Günzburg-Karl Eschenweck GmbH od wielu lat przyjmuje na praktyki uczniów kształcących się w zakresie zawodów gastronomiczno-hotelarskich. Co roku rozpoczyna w niej staż co najmniej kilku uczniów.  W latach 2010-2013 instytucja  przyjmowała i organizowała staże zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
i instruktorów praktycznej nauki zawodu z Lubelszczyzny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.4.3, Projekt "Dydaktyka bliska gospodarce".

Kontakt

ul. Krasnobrodzka 22A, 22-400 Zamość

tel: 84 638 98 46

email: z.halej@wp.pl


Sekretariat w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół jest czynny w godzinach 9.00-13.00. Prosimy jednak o korzystanie z poczty elektronicznej a w pilnych sprawach należy dzwonić pod nr 512078308


Nasz przedstawiciel na Ukrainie:

Новацький Володимир 

тел.0673621350

0503750547

lotosinvest.ua@gmail.com

Newsletter

Podaj swój adres email, żeby być na bieżąco.