Europejski start

Europejski start

 

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU 01.11.2013r. – 01.12.2014r.

O  PROJEKCIE
Projekt „Europejski start” był bardzo ciekawym wyzwaniem zarówno dla uczniów jak i opiekunów oraz organizatorów projektu. Był to pierwszy projekt o charakterze dualnym, mający w programie wyjazdy uczniów do dwóch krajów: Wielkiej Brytanii i Niemiec. Uczniowie realizujący praktyki w Wielkiej Brytanii pracowali w hotelu w Bedfordshire oraz restauracjach w Bedford i Luton. Uczniowie realizujący praktyki w Niemczech pracowali parku rozrywki Hansa Park.
  Projekt ma ogromne znaczenie dla szkolenia i rozwoju zawodowego uczestników. Dzięki zagranicznym praktykom uczniowie mieli możliwość poznania zagranicznych realiów i zasad pracy w swoim zawodzie. Praktykanci zdobyli nowe lub podwyższyli posiadane umiejętności zawodowe. Dzięki temu po zakończeniu edukacji będą mieli dodatkowe atuty u przyszłego pracodawcy.  Projekt duży nacisk kładł na naukę branżowego języka angielskiego. Każdy z uczestników miał możliwość poszerzenia swoich umiejętności językowych o zwroty i słownictwo branżowe w tym języku. Jest to szczególnie ważne dla uczniów w kontekście mobilności na europejskim rynku pracy. Na zajęciach z przygotowania pedagogiczno-językowo-kulturowego  każdy uczeń miał możliwość  zapoznania się z możliwościami udziału w zagranicznych praktykach finansowanych z programu Leonardo da Vinci.


GRUPA DOCELOWA
Projekt „Europejski start”  adresowany był do uczniów I Prywatnego Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych, I  Prywatnego Technikum Hotelarskiego w Zamościu oraz Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu. W projekcie udział wzięło kilka grup: grupa - 13 osobowa wyjechała do Włoch, trzy grupy (dwie 10 osobowe i jedna 12 osobowa) wyjechały do Wielkiej Brytanii i jedna grupa - 13 osobowa odbyła staż w Niemczech. Inicjatywa kierowana jest do uczniów wszystkich klas o profilu: technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik hotelarz.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU MŁODZIEŻY W PROJEKCIE
Przewidywane rezultaty udziału młodzieży w projekcie:

  • wzrost rozwoju osobistego uczestników
  • możliwość zapoznania się z możliwościami pracy na rynku europejskim
  • nauka planowania ścieżki swojego rozwoju, edukacji, kariery, zdobywania nowych umiejętności
  • zdobycie konkretnych umiejętności, których poznanie w Polsce na tym etapie edukacji nie byłoby możliwe w takim stopniu zaawansowania
  • szansa przygotowania się w innowacyjny sposób do części praktycznej egzaminu zawodowego

NASI PARTNERZY

TradeArc Services Ltd
Trade Arc Limited to firma, która zajmuje się koordynacją i nawiązywaniem kontaktów
z firmami zagranicznymi w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych, a także szkoleniem językowym i zawodowym. Firmy reprezentowane przez TradeArc Limited od wielu lat zajmują się organizacją kształcenia zawodowego w systemie dualnym w zakresie zawodów gastronomiczno-hotelarskich, przyjmując na praktyki uczniów szkól średnich
z wielu krajów europejskich. Szczycą się zatrudnianiem wysoko wykwalifikowanej kadry
w zakresie usług gastronomicznych i hotelarskich. W latach 2011-2014 firma przyjmowała
i organizowała staże zawodowe dla uczniów z Europy Wschodniej w ramach programu Leonardo da Vinci, posiada znakomite i nowoczesne zaplecze technologiczne oraz doświadczenie we współpracy z partnerami z Polski. TradeArc  prowadzi z naszą szkołą współpracę w zakresie szkolenia pracowników oraz organizowania wyjazdów turystycznych
i szkoleniowych młodzieży.

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG
Hansa-Park to zlokalizowany w Sierksdorfie nadmorski park rozrywki działający od kwietnia do października. Oferuje on osobom odwiedzającym niezapomniane marynistyczne wrażenia. Niemiecki park rozrywki specjalizuje się w organizacji turystyki aktywnej. Położony jest
w malowniczej nadbałtyckiej scenerii, oferuje różnorodne atrakcje przejażdżkowe i wiele widowisk, zabaw, przyjemności i przygód niezbędnych do efektywnego i miłego wypoczynku. Hansa Park ma wielkość 46 hektarów i podzielony jest na kilkanaście obszarów tematycznych.

 

Kontakt

ul. Krasnobrodzka 22A, 22-400 Zamość

tel: 84 638 98 46

email: z.halej@wp.pl


Sekretariat w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół jest czynny w godzinach 9.00-13.00. Prosimy jednak o korzystanie z poczty elektronicznej a w pilnych sprawach należy dzwonić pod nr 512078308


Nasz przedstawiciel na Ukrainie:

Новацький Володимир 

тел.0673621350

0503750547

lotosinvest.ua@gmail.com

Newsletter

Podaj swój adres email, żeby być na bieżąco.