LO dla dorosłych


 UWAGA SŁUCHACZE!!!

UWAGA absolwenci – MATURZYŚCI   Niepublicznego  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  2019/2020!!!

W związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 14.05.2020 r, dotyczącymi udziału w konsultacjach dla maturzystów, informujemy, że szkoła organizuje takie konsultacje dla słuchaczy Niepublicznego  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Konsultacje mają charakter dobrowolny, dotyczą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Słuchacz ma możliwość uzyskać wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

SOBOTA   30.05.20    

 09.00 – 10.00  -  Matematyka

10.00    -11.00  -  j. angielski

11.00  - 12.00    -  WOS

12.00    - 13.00  - j. polski

13.00   - 14,00  -  Geografia

SOBOTA   06.06.20  

  09.00 – 10.00  -  Matematyka

10.00    -11.00  -  j. angielski

11.00  - 12.00    -  WOS

12.00    - 13.00  - j. polski

13.00   - 14,00  -  Geografia

Istnieje także możliwość zorganizowania konsultacji w niedzielę w dniach 31.05.2020 i 07.06,2020

Konsultacje odbywać się będą w grupach, bezpośrednio z nauczycielem na terenie Szkoły z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z COVID 19.

Potwierdzenia udziału w konsultacjach należy dokonać dla każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotów dodatkowych (j. polski, j. obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy)

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa lub rezygnację z uczestnictwa w konsultacjach prosimy przesłać na e-maila do wychowawcy klasy najpóźniej do 27 maja 2020 r.

Brak informacji do dnia 27.05.20 będzie traktowany, jako rezygnacja z udziału w konsultacjach.

 

UWAGA   SUCHACZE – ważne !!!

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego słuchacza .
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych słuchaczy.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk słuchaczy, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 Prace kontrolne dodatkowe - dodane 21.05.2020

kl_II_praca_kontrolna_nr_3_matematyka

kl_II_praca_kontrolna_nr_4_matematyka

Material_nauczania_klasa_II_matematyka_maj_czerwiec

 


Dodane 14.05.2020

karty_pracy_klasa_2_j_angielski_maj

material_klasa_2_j_angielski

tematy_prac_kontrolnych_klasa_2_j_angielski_maj


 Prace kontrolne na maj:

 - Prace_kontrolne_Jezyk_polski_maj

 - Prace_kontrolne_Geografia_maj

 - Prace_kontrolne_WOS_maj

 - Prace_kontrolne_Historia i spoleczenstwo_maj

 


Procedury przeprowadzenia egzaminu 2020


Uwaga Słuchacze !

 Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zamościu

             W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (12.03 do 12.04 2020 roku )w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  wprowadza się  organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zamościu zawiesza się konsultacje zbiorowe
 2. Wprowadza się konsultacje indywidualne w formie elektronicznej
 3. Każdy słuchacz ma obowiązek we własnym zakresie opanować materiał nauczania zgodny z podstawą programową określony dla  poszczególnych klas  i realizowany w określonych semestrach,
 4. Na stronie internetowej szkoły zamieszczone są : zagadnienia egzaminacyjne ,materiały edukacyjne, tematy prac kontrolnych
 5. Konsultacje indywidualne w formie elektronicznej odbywać się będą drogą e-mailową  słuchacz – nauczyciel - słuchacz
 6. Harmonogram konsultacji indywidualnych będzie zgodny z harmonogramem zajęć (planem zajęć) umieszczonym na stronie internetowej szkoły
 7. W godzinach obowiązywania harmonogramu nauczyciele będą dostępni dla słuchaczy
 8. Forma sprawdzania wiedzy słuchaczy będą prace kontrolne pisane przez słuchaczy i przesyłane e-mail do nauczycieli poszczególnych przedmiotów (adresy e-mail zamieszczone są w plikach –tematy prac kontrolnych) lub przesłane do szkoły pod adres      halej@.pl
 9. Słuchacze składają prace kontrolne zgodnie z harmonogramem podanym przez nauczyciela
 10. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace w ciągu 7 dni, zrecenzować i udostępnić słuchaczom do wglądu.
 11. Podstawą oceniania słuchacza w szkole zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
 12. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje co najmniej 50% obecności( do czasu wprowadzenia nowej organizacji kształcenia 12,03.2020 r) oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające.


 MATERIAŁY POWTÓRKOWE

NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

 W IV  SEMESTRZE 2019/20

 J_POLSKI_II_materialy_do_powtorki_05.04

J_POLSKI_II_materialy_do_powtorki_15.03

J_POLSKI_II_materialy_do_powtorki_29.03

WOS_II_materialy_na_zajecia1

WOS_II_materialy_na_zajecia2

WOS_II_materialy_na_zajecia3

PRACE KONTROLNE

NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

W IV  SEMESTRZE 2019/20

Adresy_poczty_e_mail

TEMATY_Prac_kontrolnych_J_POL_II

Praca_kontrolna_J_POL_III _nr_1

Praca_kontrolna_J_WOS_II

Praca_kontrolna_J_A_II

Praca kontrolna_HiS_II

 

Praca_kon_Matem_II

Tematy_pracy_kontr_geog_II

 

UWAGA SŁUCHACZE!!!

 NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

 ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE W IV  SEMESTRZE 2019/20

 HARMONOGRAM semestr IV i VI - 2019/2020

Zagadnienia egzaminacyjne - język polski klasa II

Zagadnienia egzaminacyjne - matematyka klasa II

Zagadnienia egzaminacyjne - język angielski klasa II

Zagadnienia egzaminacyjne - geogragia klasa II

Zagadnienia egzaminacyjne - WOS klasa II

Zagadnienia egzaminacyjne - historia i społeczeństwo klasa II

Plan lekcji do pobrania tutaj 2020

 

                                               

RAMOWY HARMONOGRAM ZJAZDÓW SŁUCHACZY

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zamościu

Rok szkolny 2019 / 2020    kl. II  –  semestr IV

miesiąc

II

III

IV

V

VI

 

dni

1-2

29.02-1

18 - 19

9-10

6-7

 

 

15 - 16

14-15

25-26

23- 24

20-21 s

 

 

 

 

 

 

27-28 p

 

s – sesja egzaminacyjna

p - sesja poprawkowa

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie  8.00  w budynku   Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych w Zamościu ul. Krasnobrodzka 22.A

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,  /dla chętnych/

każda sobota  w okresie zjazdów      13,00-15.00  

 

Plan zajęć

Semestr IV,  rok szkolny 2019/2020

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zamościu

 

Zasady przeprowadzania egzaminów 2019-20

  

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

 

 - język polski

 - matematyka

 - język angielski

 - geografia

 - WOS

 

Kontakt

ul. Krasnobrodzka 22A, 22-400 Zamość

Sekretariat w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół jest czynny w godzinach 9.00-13.00. Prosimy jednak o korzystanie z poczty elektronicznej a w pilnych sprawach należy dzwonić pod nr 512078308

Nasz przedstawiciel na Ukrainie:

Новацький Володимир 

тел.0673621350

0503750547

lotosinvest.ua@gmail.com

Newsletter

Podaj swój adres email, żeby być na bieżąco.