,,Kształcenie dualne w praktyce..."

Projekt „Kształcenie dualne w praktyce w I Prywatnym Technikum Hotelarskim w Zamościu" jest realizowany przez KTZ Sp. z o. o. ul. Krasnobrodzka 22A, 22-400 Zamość w partnerstwie z Strefa Wschód Mikołaj Poterucha ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 22 – 400 Zamość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe

Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2020r. – 31.08.2023r.

Uczestnicy projektu to 90 uczniów oraz 2 nauczycieli kształcenia zawodowego I Prywatnego Technikum Hotelarskiego w Zamościu.

Zakres wsparcia:

Zakres wsparcia przygotowany dla uczestników projektu to:

  1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych:

 - Kurs asystenta ds. fakturowania
- Kurs cukierniczy
- Kurs kuchni Bezglutenowej, Bezlaktozowej, Wegańskiej

  1. Wsparcie uczniów umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień”
    - Kurs barman-mixer Level A,
  2. Staże uczniowskie dla uczniów
  3. Wsparcie dla nauczycieli kształcenia zawodowego – studia podyplomowe.

Celem głównym projektu jest nabycie nowych kompetencji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego przez 90(45K/45M) uczniów oraz kwalifikacji zawodowych przez 2(1K/1M) nauczycieli kształcenia zawodowego w I Prywatnym Technikum Hotelarskim w Zamościu - dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy, w okresie od 01.10.2020 do 31.08.2023.
Wartość projektu: 488 056,00 zł

Wartość dofinansowania: 414 847,59zł

Kontakt

ul. Krasnobrodzka 22A, 22-400 Zamość

tel: 84 638 98 46

email: z.halej@wp.pl


Sekretariat w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół jest czynny w godzinach 9.00-13.00. Prosimy jednak o korzystanie z poczty elektronicznej a w pilnych sprawach należy dzwonić pod nr 512078308


Nasz przedstawiciel na Ukrainie:

Новацький Володимир 

тел.0673621350

0503750547

lotosinvest.ua@gmail.com

Newsletter

Podaj swój adres email, żeby być na bieżąco.