LO dla dorosłych


UWAGA SŁUCHACZE!!!

 

Dzień 16.06.2019  roku jest ostatnim dniem zajęć szkolnych

 w IV semestrze  roku szkolnego 2018/2019.

Słuchacze , którzy nie zdali  egzaminów  lub nie podeszli do nich w pierwszym terminie wyznaczonym w harmonogramie egzaminów , zobowiązani są złożyć podanie z prośbą o wyznaczenie terminu dodatkowego/poprawkowego w sekretariacie szkoły.

Termin składania podań o egzamin dodatkowy/poprawkowy mija 17.06. 2019 roku .

Termin egzaminów dodatkowych /poprawkowych      ustala się na dzień 29.06.2019 r. godz 9.00     (sobota) 

Słuchacze którzy nie zdadzą wymaganych egzaminów zostaną  skreśleni

z listy słuchaczy NLO                                                                                   


 

PLAN ZAJĘĆ  DO POBRANIA  - ważny od lutego 2019 r.

pdf[TUTAJ]


Dzień 20.01.2019 roku jest ostatnim dniem zajęć szkolnych w III i V semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Słuchacze, którzy nie zdali egzaminów lub nie podeszli do nich w pierwszym terminie wyznaczonym w harmonogramie egzaminów, zobowiązani są złożyć podanie z prośbą o wyznaczenie terminu dodatkowego/poprawkowego w sekretariacie szkoły.

 Termin składania podań o egzamin dodatkowy/poprawkowy mija 28.01. 2019 roku.

Termin egzaminów dodatkowych /poprawkowych ustala się na dzień 2.02.2019 r. godz. 09.00 - (sobota)

 Słuchacze, którzy nie zdadzą wymaganych egzaminów zostaną skreśleni z listy słuchaczy NLO.