LO dla dorosłych


UWAGA SŁUCHACZE!!!


 

PLAN ZAJĘĆ  DO POBRANIA  - ważny od lutego 2019 r.

pdf[TUTAJ]


Dzień 20.01.2019 roku jest ostatnim dniem zajęć szkolnych w III i V semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Słuchacze, którzy nie zdali egzaminów lub nie podeszli do nich w pierwszym terminie wyznaczonym w harmonogramie egzaminów, zobowiązani są złożyć podanie z prośbą o wyznaczenie terminu dodatkowego/poprawkowego w sekretariacie szkoły.

 Termin składania podań o egzamin dodatkowy/poprawkowy mija 28.01. 2019 roku.

Termin egzaminów dodatkowych /poprawkowych ustala się na dzień 2.02.2019 r. godz. 09.00 - (sobota)

 Słuchacze, którzy nie zdadzą wymaganych egzaminów zostaną skreśleni z listy słuchaczy NLO.