LO dla dorosłych


UWAGA SŁUCHACZE!!!

 NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Informujemy, że zajęcia w roku szkolnym 2019/20 dla wszystkich słuchaczy rozpoczną się 7 września 2019 roku o godz. 9.00 w budynku NLO w Zamościu Krasnobrodzka 22 A.

klasa  II sala nr 10

klasa III sala nr 14, 

Jednocześnie informujemy, że słuchacze, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie zgłosili się na egzaminy poprawkowe w dniu 29.06.2019r. mogą zdawać te egzaminy w dniu 7.09.2019 r. od godziny 10.00-14.00.

Słuchacze którzy nie zdadzą  egzaminów poprawkowych zostaną skreśleni z listy słuchaczy NLO

Dyrekcja

                                               

RAMOWY HARMONOGRAM ZJAZDÓW SŁUCHACZY

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zamościu

Rok szkolny 2019 / 2020    kl. II  –  semestr III,     Kl. III  – semester   V

s – sesja egzaminacyjna

p - sesja poprawkowa

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie  8.00  w budynku   Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych w Zamościu ul. Krasnobrodzka 22.A

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,  /dla chętnych/

każda sobota  w okresie zjazdów      13,00-15.00  

Plan lekcji do pobrania tutaj